Projektų administravimas

 

Sėkmingą projekto administravimą lemia daugybė veiksnių: darbuotojų patirtis ir jų vadybinės kompetencijos, partnerių pasirinkimas, racionalus darbų tvarkaraštis ir jo kontrolė, sugebėjimas operatyviai spręsti kasdieninius klausimus bei iškylančias problemas, finansinis stabilumas ir t.t. Visą tai ir dar daugiau galime pasiūlyti savo užsakovams.

Projektą administruoti galime visuose jo įgyvendinimo etapuose, nuo sutarties su dotacijos davėju pasirašymo iki galutinės ataskaitos pateikimo. Taip pat galime parengti projektą (žr. Projektų rengimas), perimti jo administravimą bet kuriame įgyvendinimo etape arba administruoti tik kažkurią jo dalį.

Patyrusių specialistų komandos dėka galime sklandžiai administruoti ES struktūrinių fondų projektus, Erasmus+ programos projektus, vyriausybės, įvairių ministerijų, savivaldybių bei užsienio šalių ambasadų skelbiamus projektus, jaunimo užimtumo, vietinės veiklos grupių, bendruomenių projektus, kvalifikacinius, darbo rinkos mokymo projektus ir kt.

Teikiame administravimo paslaugas visuose projekto įgyvendinimo etapuose:

 • surandame ir atrenkame partnerius;
 • rengiame ir deriname sutartis su finansuojančia institucija;
 • rengiame ir deriname sutartis su parneriais, dalyviais ar rangovais;
 • vykdome projekto dalyvių atranką ir parengimą;
 • vykdome projekto sklaidą ir viešinimą;
 • rengiame projekto darbų ir veiklų tvarkaraščius;
 • organizuojame projekte numatytų darbų bei veiklų įgyvendinimą;
 • organizuojame stažuotes;
 • tvarkome finansinius dokumentus bei finansines ataskaitas;
 • vykdome projekto monitoringą, vidaus auditą;
 • vykdome atliktų darbų kokybės vertinimą, pridavimą suinteresuotoms institucijoms;
 • vykdome dalyvių bei rezultatų sertifikavimą;
 • rengiame tarpines bei galutinę ataskaitas;
 • projektą teikiančiai organizacijai padedame surasti lėšų bei finansavimo šaltinių savajam indėliui į projekto biudžetą ir t.t.